Martin Halama

Martin Halama / Senior Email Marketing Specialist
ACOMWARE

Martin pracuje jako e-mailingový specialista v konzultační společnosti ACOMWARE. Je držitelem nejvyšší certifikace Watson Campaign Automation a certifikací Google Analytics, HubSpot Email Marketing i mnoha dalších. Úzce spolupracuje na vývoji pro XQ:Maileon a je spoluzakladatelem a odborným konzultantem technologie Mailocator, jež svým uživatelům poskytuje unikátní kombinaci vyspělých e-mailingových služeb. Publikační činnost rozděluje mezi vlastní blog a odborné portály, znalosti předává rovněž na specializovaných školeních a přednáškách. Od roku 2014 je členem poroty soutěže WebTop100, od roku 2016 odborně garantuje konferenci Emailing 2020.


Martin works as an e-mail specialist at the consulting company ACOMWARE. He holds the highest certification for Watson Campaign Automation and other certifications such as Google Analytics, HubSpot Email Marketing and many more. He closely cooperates with XQ:Maileon and is a co-founder and expert consultant for the Mailocator technology, which provides its users with a unique combination of advanced e-mailing services. Martin divides his publishing activities between his own blog and professional portals. He also passes on his knowledge to other people at specialized trainings and lectures. From 2014, he is a member of the jury of the WebTOP100 competition, and from 2016 he professionally guarantees the Emailing 2020 conference.

     

Organizer
logo Acomware
ACOMWARE s. r. o.
www.acomware.cz
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4

COPYRIGHT 2018 Emailing2020.CZ VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA